Historia Domu

HISTORIA DOMU

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy pod nazwą "Trzy Dęby" oddany został do użytkowania 1 grudnia 1959 roku. Dom jest zlokalizowany wewnątrz Narwiańskiego parku Narodowego, z unikalną w skali europejskiej doliną rzeki Narwi, z jej rozlewiskami, bagnami, fauną i florą. Położenie Domu jest dogodne, w pobliży miasta wojewódzkiego (Białystok w odległości 10 km), z siecią komunikacyjną zapewniającą swobodny dojazd. Bezpośrednia bliskość SP Psychiatrycznego ZOZ w Choroszczy stanowi bazę medyczną z silnym, specjalistycznym zapleczem kadrowym.

Baza lokalowa Domu to budynek główny o powierzchni użytkowej 5.129 m2 i kubaturze 26.295 m 3. Jest to 3-piętrowy obiekt z podpiwniczeniem mieszczącym zaplecze techniczne - kuchnię, chłodnię, magazyny spożywcze, pralnię, szwalnię i kotłownię olejową. Z budynkiem głównym połączony jest 4-poziomowym łącznikiem budynek o powierzchni użytkowej ok. 2 tys. m 2 z zagospodarowanym podpiwniczeniem (magazyny techniczne, warsztaty, przechowalnia warzyw, owoców i ziemniaków ) oraz na parterze : kaplica, pomieszczenia PRO-MORTE z chłodnią, a także pomieszczenia na warsztat terapii zajęciowej.

Na poddaszu budynku urządzone zostały pomieszczenia terapii zajęciowej, pracownie, świetlice zajęć kulturalnych (śpiew, malarstwo). Oddzielnie zlokalizowane są oddziały kobiece. Mieszczą się one w dwóch budynkach o powierzchni 500 m2 i 1000 m2. W części budynku głównego, od frontu, na piętrze urzęduje administracja, na parterze - w świetlicy urządzono kawiarenkę i sklepik. Na piętrze - pokoje samotnej matki i pokoje mieszkalne pielęgniarek oraz gabinety fizykoterapii, a na poddaszu sale do zajęć gimnastyczno-rekreacyjnych (ping-pong, siłownia ). Przy Domu Pomocy, na wygrodzonych terenach prowadzi działalność gospodarstwo pomocnicze z tuczarnią na 120 świń, budynkiem na maszyny i urządzenia i częścią socjalną pracowników gospodarstwa. Wszystkie obiekty Domu wykonane są w wysokim standardzie wykończeniowym, o wysokim poziomie techniki i bezpieczeństwa, bardzo ciekawej architekturze. Powierzchnia terenu, na której zlokalizowany jest Dom wynosi 4 ha. Cały teren jest ogrodzony, oświetlony, uzbrojony we wszystkie podstawowe sieci podziemne (woda, kanalizacja, drenaż, telekomunikacja, sieci energetyczne i nagłośnienie ). W części rekreacyjnej wybudowano letnią stołówkę z zapleczem sanitarnym, zadaszoną wiatę z kominkiem - nad stawem oraz budynek z dużą harcówką i kominkiem. Tereny rekreacyjne zostały zagospodarowane kompleksowo zapewniając godziwe warunki sportu, aktywnej rekreacji i wypoczynku. W części parkowej posadzono drzewa i krzewy ozdobne. Żywopłotami obsadzone są boiska sportowe do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. W trosce o zapewnienie jak najlepszego bezpieczeństwa naszym mieszkańcom obiekt wyposażono w niezbędne urządzenia techniczne wczesnego ostrzegania i likwidacji zagrożeń takie jak: instalacja p/pożarowa z systemem potrójnego zabezpieczenia, system monitoringu. Zlikwidowano bariery architektoniczne Domu poprzez wykonanie zjazdów i podjazdów, wyposażenie w windy, szerokie drzwi umożliwiające osobom na wózkach inwalidzkich dostęp do pomieszczeń funkcjonalnych. W chwili obecnej Dom Pomocy Społecznej zamieszkuje 302 mieszkańców (kobiet i mężczyzn) z chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Zatrudniamy 195 osób personelu, z czego większość (140) jest zatrudniona przy pracy bezpośrednio z mieszkańcami i na ich rzecz. Personel posiada dobre przygotowanie zawodowe i specjalistyczne podnoszone poprzez częste organizowanie szkoleń i dokształcanie. Stabilizacja kadry związanej bezpośrednio z mieszkańcami stwarza poczucie bezpieczeństwa, tworzy większe możliwości więzów emocjonalnych, możliwości indywidualnego podejścia i zrozumienia ich potrzeb. Zapewniamy całodobową opiekę pielęgniarską. Opiekę lekarską sprawują : lekarz internista, lekarze psychiatrzy, lekarz specjalista z zakresu rehabilitacji oraz magister rehabilitacji, stomatolog. Mieszkańcy korzystają z gabinetu lekarskiego i w pełni wyposażonego gabinetu stomatologicznego, a także gabinetu fizykoterapii wyposażonego m.in. w terapuls, stymat, sollux, interdynamic, laser. Na terenie Domu działają 4 zespoły terapeutyczno - opiekuńcze sporządzające indywidualne programy terapeutyczne i indywidualne plany wspierania mieszkańców. Dom jest instytucją otwartą zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie. Mieszkańcy swobodnie przemieszczają się pomiędzy poszczególnymi oddziałami, mają pełne i swobodne możliwości wyboru uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, czy to rehabilitacyjnych, czy tez terapii zajęciowej w różnych punktach Domu. Na terenie Domu funkcjonuje 6 pracowni terapii zajęciowej - muzyczna z chórem mieszkańców, zdobnictwa skórzanego, tkactwa, metaloplastyki, snycerstwa, plastyczna. W pracowniach powstaje wiele ciekawych prac wykonanych przez mieszkańców, które służą jako ozdoba pomieszczeń a także biorą udział w różnorodnych przeglądach i konkursach. Niektórzy z naszych mieszkańców mogą poszczycić się nagrodami, dyplomami oraz wyróżnieniami zdobytymi na takich konkursach.. Jedna z mieszkanek pisze wiersze, część z nich była publikowana w prasie. W trosce o tych mieszkańców, którzy ze względu na posunięty proces chorobowy nie są w stanie uczestniczyć w pracach terapii zajęciowej na zewnątrz oddziałów, organizuje się w świetlicach oddziałowych, proste zajęcia świetlicowe prowadzone przez opiekunów. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z biblioteki zakładowej, dysponującej ponad 2000 księgozbiorem oraz z prasy codziennej. Organizujemy też liczne imprezy okolicznościowe i kulturalne. Jesteśmy instytucją otwartą na kontakty zewnętrzne. Często gościmy dzieci szkolne na terenach rekreacyjnych z ogniskami i występami artystycznymi, jak też z okazji innych uroczystości. Utrzymujemy też kontakty z mieszkańcami innych domów pomocy. Nasi mieszkańcy uczestniczą w praktykach religijnych w kaplicy Domu, maja możliwość kontaktu z kapłanami. Uroczyście obchodzone są święta Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. Na terenie Domu działa Samorząd Mieszkańców, co pozwala na aktywne uczestniczenie mieszkańców w organizowaniu codziennego życia. Mają oni także możliwość wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne częściowo finansowane przez PFRON. Personel opiekuńczy pomaga mieszkańcom utrzymywać kontakty z rodziną, reprezentują mieszkańców w kontaktach z sądami i organami administracji służąc radą i pomocą. Radca prawny z kancelarii prawniczej służy pomocą w skomplikowanych sytuacjach prawnych. Œwiadczymy usługi na wysokim poziomie zapewniając naszym mieszkańcom bezpieczeństwo i godne warunki przebywania. Wspomagamy zarówno w drobnych potrzebach życia codziennego, jak również w skomplikowanych sytuacjach życiowych - rodzinnych, prawnych, zdrowotnych pozostawiając jednocześnie, w maksymalnym zakresie, prawo do decydowania o sobie, prawo wyboru.

Dodana: 6 luty 2020 11:43

Zmodyfikowana: 6 luty 2020 11:43