Lokalizacja

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy przeznaczony jest dla osób dorosłych z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.

Dom jest zlokalizowany wewnątrz Narwiańskiego Parku Narodowego , z unikalną w skali europejskiej doliną rzeki Narwi , z jej rozlewiskami , bagnami , fauną i florą.

Położenie Domu w pobliżu miasta wojewódzkiego Białegostoku z dogodnym dojazdem i silną bazą medyczno-szpitalną i zaopatrzeniową jest bardzo korzystne dla mieszkańców Domu i rodzin opiekujących się mieszkańcami.

W wyniku ciągłej modernizacji i rozbudowy , przy zaangażowaniu znacznych środków finansowych mieszkańcy Domu dysponują nowoczesną bazą mieszkaniową o wysokim stopniu wyposażenia technicznego o powierzchni przekraczającej 11000 m 2 . Powierzchnia terenu , na którym zlokalizowany jest Dom wynosi 4,5 ha . Cały teren jest ogrodzony , oświetlony , uzbrojony we wszystkie podstawowe sieci techniczne . W części rekreacyjnej wybudowano letnią stołówkę z zapleczem sanitarnym i wiatę z kominkiem .

Tereny rekreacyjne zostały zagospodarowane kompleksowo zapewniając godziwe warunki aktywnej rekreacji i wypoczynku . W drodze inwestycyjnej zlikwidowano bariery architektoniczne Domu poprzez wykonanie zjazdów i podjazdów , wyposażenie w windy , szerokie drzwi umożliwiające osobom na wózkach inwalidzkich dostęp do pomieszczeń funkcjonalnych . W chwili obecnej Dom Pomocy Społecznej zamieszkuje 310 mieszkańców ( kobiet i mężczyzn) z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.

Dodana: 20 luty 2020 10:06

Zmodyfikowana: 20 luty 2020 10:06